• Bàrdachd

  Sgìre Ùige

  by  • 25 January 2011 • Bàrdachd, Gàidhlig, Placenames • 0 Comments

  Tha Peigi Oighrig NicÌomhair (anns a mheadhan) air iomadh òrain a sgrìobhadh thar na bliadhnaichean. Rugadh Peigi air a’ Chnìp, Sgìre Uig ann an 1926 agus gu dearbha fhèin bha teanga nam bàrd a’ ruith troimh ‘n teaghlach aice. Bha grand uncle dhith ‘Dòmhnall Donn’ na bhàrd baile air a’ Chnìp na latha, agus sgìobh Aonghas Coinneach, bràthair Pheigi fhein, mòran òrain agus rannan.

  Read more →

  Fear a’Bhàta

  by  • 3 July 2008 • Bàrdachd, Gàidhlig • 0 Comments

  [singlepic id=588 w=600] This well-known song was written by Jane Finlayson (1775-1840) of Tong about her suitor, fisherman Donald Macrae of Uig. She laments Donald’s continuing absence and wonders, in […]

  Read more →