• Posts Tagged ‘traighuig’

  Sgìre Ùige

  by  • 25 January 2011 • Bàrdachd, Gàidhlig, Placenames • 0 Comments

  Tha Peigi Oighrig NicÌomhair (anns a mheadhan) air iomadh òrain a sgrìobhadh thar na bliadhnaichean. Rugadh Peigi air a’ Chnìp, Sgìre Uig ann an 1926 agus gu dearbha fhèin bha teanga nam bàrd a’ ruith troimh ‘n teaghlach aice. Bha grand uncle dhith ‘Dòmhnall Donn’ na bhàrd baile air a’ Chnìp na latha, agus sgìobh Aonghas Coinneach, bràthair Pheigi fhein, mòran òrain agus rannan.

  Read more →

  Scouting in Uig

  by  • 11 September 2009 • History • 1 Comment

  Pictures also viewable here if the slideshow doesn’t work for you. [slideshow=43] Thanks to Iain Watson for these pictures and his memories of scout camps in Uig. The pictures were […]

  Read more →

  Coming to Uig Lodge, 1891

  by  • 26 June 2008 • History • 0 Comments

  Rev Col AJ Mackenzie, born 1887,  was the son of Roderick Mackenzie, gamekeeper at Kinlochresort and subsequently at Uig Lodge.  The young Alick spent his early years at Kinlochresort before moving with […]

  Read more →