• Posts Tagged ‘mealisval’

  Sgìre Ùige

  by  • 25 January 2011 • Bàrdachd, Gàidhlig, Placenames • 0 Comments

  Tha Peigi Oighrig NicÌomhair (anns a mheadhan) air iomadh òrain a sgrìobhadh thar na bliadhnaichean. Rugadh Peigi air a’ Chnìp, Sgìre Uig ann an 1926 agus gu dearbha fhèin bha teanga nam bàrd a’ ruith troimh ‘n teaghlach aice. Bha grand uncle dhith ‘Dòmhnall Donn’ na bhàrd baile air a’ Chnìp na latha, agus sgìobh Aonghas Coinneach, bràthair Pheigi fhein, mòran òrain agus rannan.

  Read more →

  Mealisbhal

  by  • 23 January 2009 • Gàidhlig • 0 Comments

  A Mhealisbhal bhòidhich ‘s do mhullach air chòmhdach Le uisge agus ceò agus frasan de d’fhuachd Bho làithean m’ òige bha mise ort eòlach ‘S tu ag èirigh cho còmhnard […]

  Read more →

  The Cave of Swords

  by  • 25 August 2008 • Tales & Traditions • 0 Comments

  On a day when fog came down, the crofter on Mealisbhal stumbled and fell, but not onto rock, nor even onto the soggy ground – he felt himself falling through the heather and moss, and into a concealed entrance…

  Read more →