Four Uigeachs in Sydney

Uigeachs in Sydney

Four Uigeachs in Sydney, Australia, circa 1916.  From left, Malcolm Morrison 8 Mangersta (Zinc), Norman Smith ex 2 Ungeshader (Tarmod Choinnich), Donald Smith 2 Ungeshader (Coisich) and Donald Macdonald 22 Valtos (Dòmhnall Daoighear). Three were seamen on HMS Orama that patrolled in the south seas, on shore leave whilst in for bunkers and stores.  The fourth, Tarmod Choinnich, cousin of an Coisich, was a policeman in Sydney.

3 thoughts on “Four Uigeachs in Sydney

  1. Direach miòrbhaileach!

    Bha mi a’ choimhead aig an làrach-lìn seo, agus thachairt mi ris an dealbhan seo as a Sidni. Tha mise a’ fuireach ann am Meall Bùirn, Astràilia, agus smaointich mi gun robh e direach sgoinneil.

    Mòran tàing a chàirdean!

    Raghnall MacAoidh
    Astràilia

  2. Pingback: porntrials.org

Comments are closed.