Comann Eachdraichd Uig

League Champions, 1978

no images were found

The Uig football team was top of the league in 1978. Iain Morrison 13 Mangersta (Moggan), Roderick Maclean 20 Brenish (Scratch), Iain A Maclean 5 Aird (Mac Maclean) and Donald Macdonald 22 Valtos (Domhnall Tochie) – missing John Angus Macaulay.