1826 - Timisgearraidh air Fhuadach airson Clìob – Timsgarry Cleared to make the Glebe