1872 - Ghluais Muinntir Mhangurstaigh gu Dùn Chàrlabhaigh – Mangersta people move to Doune Carloway